Zaznacz stronę

Już za chwilę oficjalne otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Wiosce Zeglarskiej Mikołajki. Jak co roku otwarcie sezonu rozpoczyna zmagania w regatach Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2019 w klasie Omeg.

Zapraszamy do zgłaszania się załóg drogą elektroniczną kapitanat@grupaamax.pl lub osobiście w Kapitanacie Wioski Żeglarskiej. Regulamin Regat dostępny: TUTAJ

Jest to też dobry czas do spróbowania sztuki żeglarskiej dla tych, którzy będą to robić po raz pierwszy.Na miejscu możliwy jest wynajem jachtów i wyruszenie na Mazury! Do zobaczenia w Mikołajkach!

 

Zgłoszenie na Regaty

 

REGULAMIN REGAT GRAND PRIX O PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁAJEK W SEZONIE 2019

1. NAZWA I ZASADA PODSTAWOWA

1. Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2019, składają się z cyklu pięciu jedno- lub dwudniowych imprez rozgrywanych na akwenie jeziora Mikołajskiego. Do klasyfikacji końcowej GP Mikołajek zalicza się 4 najlepsze wyniki z regat, w których startował klasyfikowany zawodnik a których wyniki sumuje się. Przy udziale zawodnika w 5 regatach cyklu GP najsłabszy wynik zostaje odrzucony.

2. TERMINARZ REGAT

 1.  Regaty cyklu GP 2019 rozegrane zostaną w dniach :
 1. 4-5-maja 20189 r. – I regaty eliminacyjne
 2. 1-2 czerwca 2019 r. – II regaty eliminacyjne
 3. 6-7 lipca 2019 r. – III regaty eliminacyjne
 4. 3-4 sierpnia 2019 r. – IV regaty eliminacyjne
 5. 1 września 2019 r. – V regaty eliminacyjne, finałowe – oficjalne ogłoszenie wyników

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu regat cyklu GP Mikołajek.

3. ORGANIZATOR i MIEJSCE REGAT

 1. Organizatorem GP Mikołajek jest Wioska Żeglarska Mikołajki Grupa Amax i UMiG Mikołajki. Portem Regat jest Port Jachtowy Wioski Żeglarskiej Mikołajki.

4. PRZEPISY i ZASADY REGAT

 1. Regaty rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2017-2020
 2. Regaty są regatami otwartymi dla wszystkich żeglarzy posiadających uprawnienia żeglarskie.
 3. Regaty odbywają się na jachtach klasy „Omega – Ostróda” dostarczonych przez Organizatora. Jachty nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modernizowane przez uczestników regat.
 4. Załoga zgłaszająca się do regat winna liczyć min. 3 osoby.
 5. W czasie regat obowiązywać będzie Instrukcja Żeglugi ( w części dla GP) przygotowana przez Komisję Regatową.

5. PUNKTACJA REGAT

 1. Do określenia miejsc indywidualnych zawodników w poszczególnych regatach cyklu stosowany będzie system Małych Punktów PRŻ ISAF
 2. Do określenia wyników zawodników po zakończeniu kolejnych imprez cyklu GP i wyników łącznych ,stosowany będzie następujący system punktacji:
 • 1.miejsce – 100 pkt.
 • 2.miejsce – 97 pkt.
 • 3. miejsce – 94 pkt.
 • 4.miejsce – 92 punkty
 • 5.miejsce – 90 pkt.
 • 6.miejsce – 88 pkt.
 • 7.miejsce – 87 pkt.
 • 8. miejsce – 86 pkt.
 • 9.miejsce – 85 pkt.
 • 10.miejsce -84 pkt.
 • 11.itd.

6. WAŻNOŚĆ REGAT

 1. Każda z imprez cyklu jest ważna po rozegraniu 1. wyścigu regat.

7. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

 1. Organizator Regat zastrzega sobie prawo przyznania Nagród i Wyróżnień w zależności od pozyskanych środków na rzecz GP.
 2. Przewiduje się przyznanie medali dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej edycji GP.
 3. Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej.

8. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Wpisowe do regat wynosi 199 zł od załogi za jedną edycję regat niezależnie od trwania (jeden lub dwa dni regatowe) + obowiązkowe ubezpieczenia OC sternika – w wysokości 20 zł
 2. W kwocie wpisowego zawarte jest wyłącznie: wynajęcie jachtu Omega-Ostróda wraz z osprzętem na 1 lub 2 dni regatowe oraz jeden poczęstunek w formie obiadu dla każdego zgłoszonego uczestnika.
 3. Organizator nie zapewnia żadnych innych świadczeń uczestnikom regat.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w kalendarzu Grand Prix.