Zaznacz stronę

Przed nami uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego, a po nim… rozpoczynamy zmagania o Puchar. Zapraszamy do zgłaszania się w dogodnych dla Państwa terminach podanych w Regulaminie. Do zobaczenia w porcie.

 

Regulamin Regat Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek w sezonie 2018

 1. NAZWA I ZASADA PODSTAWOWA
  1. Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2018, składają się z cyklu pięciu jedno- lub dwudniowych imprez rozgrywanych na akwenie jeziora Mikołajskiego. Do klasyfikacji końcowej GP Mikołajek zalicza się 4 najlepsze wyniki z regat, w których startował klasyfikowany zawodnik a których wyniki sumuje się. Przy udziale zawodnika w 5 regatach cyklu GP najsłabszy wynik zostaje odrzucony.
 1. TERMINARZ REGAT
  1. Regaty cyklu GP 2018 rozegrane zostaną w dniach:
   • 28-29 kwietnia 2018 – I regaty eliminacyjne
   • 2-3 czerwca 2018 – II regaty eliminacyjne
   • 14-15 lipca 2018 – III regaty eliminacyjne
   • 4-5 sierpnia 2018 – IV regaty eliminacyjne
   • 16 września 2018 – V regaty eliminacyjne, finałowe – oficjalne ogłoszenie wyników
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu regat cyklu GP Mikołajek.
 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE REGAT
  1. Organizatorem GP Mikołajek jest Wioska Żeglarska Mikołajki Grupa Amax i UMiG Mikołajki. Portem Regat jest Port Jachtowy Wioski Żeglarskiej Mikołajki.
 1. PRZEPISY I ZASADY REGAT
  1. Regaty rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2017-2020
  2. Regaty są regatami otwartymi dla wszystkich żeglarzy posiadających uprawnienia żeglarskie.
  3. Regaty odbywają się na jachtach klasy „Omega – Ostróda” dostarczonych przez Organizatora. Jachty nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modernizowane przez uczestników regat.
  4. Załoga zgłaszająca się do regat winna liczyć min. 3 osoby.
  5. W czasie regat obowiązywać będzie Instrukcja Żeglugi (w części dla GP) przygotowana przez Komisję Regatową.
 1. PUNKTACJA REGAT:
  1. Do określenia miejsc indywidualnych zawodników w poszczególnych regatach cyklu stosowany będzie system Małych Punktów PRŻ ISAF
  2. Do określenia wyników zawodników po zakończeniu kolejnych imprez cyklu GP i wyników łącznych, stosowany będzie następujący system punktacji:
   • 1.miejsce – 100 pkt.
   • 2.miejsce – 97 pkt.
   • 3.miejsce – 94 pkt.
   • 4.miejsce – 92 punkty
   • 5.miejsce – 90 pkt.
   • 6.miejsce – 88 pkt.
   • 7.miejsce – 87 pkt.
   • 8.miejsce – 86 pkt.
   • 9.miejsce – 85 pkt.
   • 10.miejsce – 84 pkt.
   • 11.itd.
 1. Ważność Regat
  1. Każda z imprez cyklu jest ważna po rozegraniu 1. wyścigu regat.
 1. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
  1. Organizator Regat zastrzega sobie prawo przyznania Nagród i Wyróżnień w zależności od pozyskanych środków na rzecz GP.
  2. Przewiduje się przyznanie medali dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej edycji GP.
  3. Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej oraz losowanie nagród dodatkowych
 1. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Wpisowe do regat wynosi 199 zł od załogi za jedną edycję regat niezależnie od trwania (jeden lub dwa dni regatowe) + obowiązkowe ubezpieczenia OC sternika – w wysokości 20 zł
  2. W kwocie wpisowego zawarte jest wyłącznie: wynajęcie jachtu Omega-Ostróda wraz z osprzętem na 1 lub 2 dni regatowe oraz jeden poczęstunek w formie obiadu dla każdego zgłoszonego uczestnika.
  3. Organizator nie zapewnia żadnych innych świadczeń uczestnikom regat.
  4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w kalendarzu Grand Prix.